Zachęcamy do odwiedzenia terenu zrekultywowanego składowiska

Od 1 lipca do 31 sierpnia br. na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Bysławku, na którym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Gminą Lubiewo zrealizowany został projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, w godzinach od 8:00 do 14:00 otwarte będą bramy wejściowe. Na zrekultywowanym składowisku obejrzeć będzie można tablice informacyjne o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi oraz samej rekultywacji składowiska na cele przyrodnicze. Poza tym udostępniona zostanie również ścieżka edukacyjna. Zachęcamy do odwiedzenia terenu zrekultywowanego składowiska. Zwracamy się jednak z prośbą o zachowanie istniejącej infrastruktury (ławki, pojemniki na odpady komunalne, tablice informacyjne itp.) w niezmienionym stanie.

Telefon kontaktowy do administratora składowiska 502761746. Administratorem składowiska jest Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo Pan Jerzy Bogusławski .