XII Europejski Tydzień Sportu

W dniach od 14 do 20  września odbywa się Europejski Tydzień Sportu.

”Sport kluczem do zdrowia” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest
wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych
rodzin.

Kalendarz imprez2020_STMiG_WZOR_KALENDARZA

2020_STMiG_ZGLOSZENIE