Wystawa prac organizowana przez beneficjentów projektu “Bierni Wczoraj, Aktywni Dziś”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizując projekt „Bierni Wczoraj, Aktywni Dziś” zaprasza na wystawę prac organizowaną przez Beneficjentów projektu w dniu 31.07.2020r. od godz. 9:00 do 12:00.

wystawa odbędzie się na placu przy budynku GOPS /BANKU (przy słupie ogłoszeniowym)

Podczas wydarzenia zapewniamy smaczny poczęstunek.