Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, usługę abonamentową oraz odprowadzone ścieki w okresie 13.09.2018r. – 12.09.2019r.:

 

 

Lp. Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. Jednostka miary
Netto   z   VAT
1 Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,46 2,65 zł/m3
2 Wszyscy odbiorcy usług Abonament 3,00 3,24 zł/m3
3 Wszyscy odbiorcy indywidualni, odbiorcy produkcyjni Cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 5,81 6,27 zł/m3
4 Odbiorcy dostarczający ścieki dowożone Cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 5,81 6,27 zł/m3
5 Odbiorcy dostarczający ścieki z oczyszczalni przydomowych Cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 5,81 6,27 zł/m3