Wyniki XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin, XII Europejskiego Tygodnia Sportu

Gmina Lubiewo już po raz ósmy wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu. W tym roku zajęliśmy VI miejsce w grupie od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców – jedyni reprezentowaliśmy województwo kujawsko – pomorskie.  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  zaangażowali się w przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych. Dzięki Wam mogliśmy w tygodniu sportu zwiększyć swoją aktywność, aby zadbać o swój stan zdrowia jak i również kondycję fizyczną i duchową. Mamy nadzieję że za rok pandemia nie będzie przeszkadzać aktywności fizycznej.

 

Wyniki w pdf 2020XXVISTMIGXIIETS2