Wyniki konkursu na Witacz Dożynkowy 2022

Dziękujemy za udział w konkursie mieszkańcom 10 sołectw tj.  Płazowo, Cierplewo, Lubiewice, Bysław, Trutnowo, Wełpin , Sucha, Lubiewo, Minikowo, Klonowo.

 Komisja oceniając wykonane prace konkursowe brała pod uwagę:

– zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania,

– różnorodność użytych do wykonania witacza dożynkowego podstawowych materiałów, naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.

– walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura brył.

Wszystkie witacze wymagały ogromnej pracy mieszkańców oraz ciekawych pomysłów.

Wyniki:

  1. Sołectwo Lubiewice
  2. Sołectwo Trutnowo
  3. Sołectwo Płazowo

Wszystkie witacze wymagały ogromnej pracy mieszkańców oraz ciekawych pomysłów.

Wszystkim którzy przyczynili się do powstania tak pięknych, ciekawych i pomysłowych witaczy, bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy oraz zachęcamy do działania w kolejnej edycji tego konkursu.

Podczas Dożynek Gminnych rozstrzygnięto także gminny konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepsze stanowisko podczas Dożynek Gminnych.

Do konkursu przystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z następujących sołectw: Płazowo, Cierplewo, Lubiewice, Bysław, Bysławek, Trutnowo, Wełpin, Sucha.

Celem konkursu było propagowanie zdrowej żywności,  ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz promocja wizerunku Gminy Lubiewo

Ocenie podlegały w szczególności:

a) organizacja stoiska promocyjnego promującego żywność

b) różnorodność przedstawionych potraw

c) estetyka wykonanych potraw

Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich przyznano nagrody finansowe (talony) za udział w konkursie