Wyniki konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepsze stanowisko podczas Dożynek Gminnych

Odsłony: 5

Podczas Dożynek Gminnych które odbyły się 3 września br. rozstrzygnięto gminny konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepsze stanowisko podczas Dożynek Gminnych.

Do konkursu przystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z następujących sołectw: Płazowo, Cierplewo, Lubiewice, Bysław, Bysławek, Trutnowo, Sucha, Klonowo, Lubiewo.

Celem konkursu było propagowanie zdrowej żywności, ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz promocja wizerunku Gminy Lubiewo .

Ocenie podlegały w szczególności:

a) organizacja stoiska promocyjnego promującego żywność

b) różnorodność przedstawionych potraw

c) estetyka wykonanych potraw

Wszystkie stanowiska wymagały ogromnej pracy oraz ciekawych pomysłów.

Wszystkim którzy przyczynili się do powstania tak pięknych, ciekawych i pomysłowych stanowisk, bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy oraz zachęcamy do działania w kolejnej edycji tego konkursu.

Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich przyznano nagrody finansowe (talony) za udział w konkursie.