Wymiana kotła na paliwo stałe w Wełpinie

W dniu 15.07.2021 r. Gmina Lubiewo podpisała umowę dotacji w ramach programu priorytetowego EKO-STRAŻAK 2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Wełpinie”. Inwestycja dotyczy wymiany istniejącego kotła na węgiel, niespełniającego docelowych wymagań tzw. ustawy antysmogowej na kocioł na pellet. W wyniku tej wymiany zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji zadania to 18.459,30 zł, gdzie dotacja stanowi kwotę 11.948,58 zł. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EURO-INSTAL Mariusz Cybulski z Cekcyna.

 

Natalia Selke-Klamczyńska