Wymiana dachów zakończona

W dniu 8 września br. dokonano odbioru inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie i Szkoły Filialnej w Suchej”. Wykonawca robót, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza, wykonał  roboty budowlane w Klonowie za kwotę 180 757,82 zł brutto, a w Suchej za cenę 86 624, 34 zł brutto Zadanie obejmowało m. in. wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę w kolorze czerwonym, układaną w koronkę, wymianę orynnowania, opierzenia i zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórkę i wymurowanie kominów. Ponadto wzmocniono pękające ściany, wymieniono część stolarki okiennej oraz instalację odgromową na ww. obiektach.

Całkowita wartość przedsięwzięcia włącznie z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła: w Klonowie 183 757,82 zł, w Suchej 88 124,34 zł. Realizacja Inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu gminy.