Wymiana dachów

Odsłony: 2

Dobiega końca realizacja inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej
w Klonowie i Szkoły Filialnej w Suchej”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza. Zadanie obejmuje m. in. wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem rozbiórkę i wymurowanie kominów, wzmocnienię pękających ścian, wymianę części stolarki okiennej oraz instalacji odgromowej w ww. obiektach.

Wartość zadania w Klonowie wynosi 180 757,82 zł brutto, natomiast w Suchej to kwota 86 624, 34 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to początek września br. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.