Wyłączenie prądu- Bysław

Lubiewo, dnia 05.03.2021 r.

U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie prądu w dniu:

09 marca 2021 r. w godz. od 12:00 do 15:30

Bysław ul. Główna 73, ul. Przemysłowa 2, 2A, i przyległe.