Wyłączenia prądu- Wełpin, Minikowo i Bysławek

Lubiewo, dnia 08.09.2022 r.
U W A G A !
Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie prądu w dniu:

14 września 2022 r. w godz. 08:00 – 10:30 Minikowo numery od 1 do 18 oraz 21, Os. Rabuśkowo, Bysławek od 1 do 5, od 10 do 15A oraz 17, i przyległe.
16 września 2022 r. w godz. 08:00 – 13:30 Wełpin numery: od 7 do 8A oraz od 17A do 20A, i przyległe.