Wyłączenia prądu -Wełpin

U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie prądu w dniu: 10 maja 2022 r. w godz. 08:30 – 14:00 – Wełpin od 7 do 8A oraz od 17A do 20A, i przyległe