Wyłączenia prądu- Wełpin

Lubiewo, dnia 04.08.2021 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
11 sierpnia 2021 r. w godz. od 08:00 do 11:30
Wełpin działki nr 100/7, 100/25, 100/26, i przyległe.