Wyłączenia prądu- Wełpin


Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie prądu w dniu:

10 marca 2020 r. w godz. od 08:00 do 16:30
– WEŁPIN: od 44 do 48, i przyległe.

11 marca 2020 r. w godz. od 08:00 do 11:30
– WEŁPIN: 33, 40, 41,42, i przyległe.

11 marca 2020 r. w godz. od 08:00 do 16:30
– WEŁPIN: 37, 38, 39, i przyległe.

12 marca 2020 r. w godz. od 08:00 do 16:30
– WEŁPIN: 33, 40, 41,42, i przyległe.

13 marca 2020 r. w godz. od 08:00 do 16:30
– WEŁPIN: 33, 40, 41,42, i przyległe.