Wyłączenia prądu- Sucha

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie prądu w dniu:
04 i 06 marca 2020 r. w godz. od 08:00 do 11:30
– SUCHA: 129, 138, 138B i przyległe.
04 i 05 marca 2020 r. w godz. od 08:00 do 16:30
– SUCHA: od 130 do 135, i przyległe.