Wyłączenia prądu – Sucha

Odsłony: 0

Lubiewo, dnia 15.10.2019 r.
U W A G A !
Na podstawie zgłoszenia przez ENEA S.A. Rejon
Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
23 października 2019 r. w godz. od 08:30 do 12:00
– SUCHA 30, oraz od 63 do 65B i przyległe