Wyłączenia prądu- Lubiewice

Lubiewo, dnia 15.06.2021 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
24 czerwca 2021 r. w godz. od 09:00 do 13:30
Lubiewice 36A, 36B, i przyległe.