Wyłączenia prądu- Klonowo

Lubiewo, dnia 10.02.2021 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon
Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie
prądu w dniu:
15 lutego 2021 r. w godz. od 08:30 do 14:30
Klonowo os. Stare Osady od 60 do 64, i przyległe.