Wyłączenia prądu- Bysław

Lubiewo, dnia 14.07.2021 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
21 lipca 2021 r. w godz. od 08:00 do 11:30
Bysław, działki 424 i 417/1 przy ulicy Polnej
Lubiewo, dnia 29.06.2021 r.