Wyłączenia prądu- Bysław

Lubiewo, dnia 26.01.2021 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi
planowe wyłączenie prądu w dniu:
01 lutego 2021 r. w godz. od 08:00 do 10:30
Bysław od 1A do 3 oraz 6A i przyległe.