Wyłączenia prądu

Odsłony: 2

Lubiewo, dnia 14.08.2023 r.
U W A G A !
Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon
Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie prądu
w dniu:
23 sierpnia 2023 r. w godz. 09:00 – 13:30,
Sucha 137F, i przyległe

Lubiewo, dnia 14.08.2023 r.