Wyłączenia prądu

Lubiewo, dnia 23.05.2023 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
31 maja 2023 r. w godz. 15:00 – 18:30,
Zamrzenica od numeru 1 do 6, i przyległe.