Wyłączenia prądu

Lubiewo, dnia 17.01.2023 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
24 stycznia 2023 r. w godz. 08:00 – 11:30,
Szumiąca numery 1, 2, 4A, i przyległe.