Wyłączenia prądu

U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:

19 lipca 2022 r. w godz. 08:00 – 11:00
Wełpin numery od 24 do 32, Skrajna 1, i przyległe

 

19 lipca 2022 r. w godz. 09:00 – 12:30
Nowe Dziuki 100, 101, i przyległe