Wyłączenia prądu

Lubiewo, dnia 10.05.2022 r. U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe

wyłączenie prądu w dniu: 18 maja 2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 Lisi Kąt działki numer 170/2, 170/3 oraz szkółka leśna, i przyległe.

18 maja 2022 r. w godz. 09:30 – 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kosowo od 6 do 11, Bysław 11, 12, i przyległe.

Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.