Wyłączenia prądu

Odsłony: 0

Lubiewo, dnia 05.01.2022 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
11 stycznia 2022 r. w godz. 08:30 – 12:00
Bysławek 35B, oraz działki od numeru 254/22 do 254/29, oraz
251/29, 251/31, i przyległe.