Wyłączenia prądu

U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:

19 października 2020 r. w godz. od 09:00 do 13:30
– Bysław 46, 47, 48, i przyległe.

19 października 2020 r. w godz. od 09:30 do 11:30
– Cierplewo od 12 do 28, i przyległe.

21 października 2020 r. w godz. od 08:30 do 13:00
– Lubiewo 52, 53, 54, i przyległe.

21 października 2020 r. w godz. od 08:00 do 12:30
– Lubiewice od 51 do 56, Lubiewo 16, i przyległe.

22 października 2020 r. w godz. od 08:00 do 10:30
– Bruchniewo od 1 do 3A, Lubiewo 45, 46, i przyległe.

22 października 2020 r. w godz. od 10:00 do 13:30
– Bruchniewo 4, oraz Leśnictwo, i przyległe.