Wyłączenia prądu

Lubiewo, dnia 28.04.2020 r.
U W A G A !
Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe
wyłączenie prądu w dniu:
5 maja 2020 r. w godz. od 08:00 do 11:30,
– BYSŁAW: ul. Wodna 18, i przyległe.

4 maja 2020 r. w godz. od 07:30 do 09:30, od 15:00 do 17:30
– KLONOWO: od 40 do 51, i przyległe.

4 maja 2020 r. w godz. od 07:30 do 17:30,
– KLONOWO: 1, 2, 3, oraz od 52 do 56, i przyległe.

5 maja 2020 r. w godz. od 08:00 do 09:30, od 15:00 do 17:30
– KLONOWO: od 4 do 7B, 8A, od 9 do 26, oraz 38, 39
i przyległe.

5 maja 2020 r. w godz. od 08:30 do 17:30,
– KLONOWO: 9, oraz od 27 do 37, i przyległe.

6 maja 2020 r. w godz. od 07:30 do 16:30,
– KLONOWO: 10, 10C, i przyległe.

7 maja 2020 r. w godz. od 07:30 do 09:30, od 16:00 do 18:30
– KLONOWO: od 8A do 39, i przyległe.

7 maja 2020 r. w godz. od 07:30 do 18:30,
– KLONOWO: 4, 5, 7, 7A, 7B, i przyległe.

8 maja 2020 r. w godz. od 08:00 do 09:30, od 15:00 do 17:30
– KLONOWO: od 4 do 10C, oraz od 27 do 39, i przyległe.

8 maja 2020 r. w godz. od 08:00 do 17:30,
– KLONOWO: od 11 do 26, i przyległe.