Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lubiewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubiewo oraz na stronie internetowej https://lubiewo.bip.net.pl/ znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotem wykazu jest lokal nr 2 przy ul. Kościuszki 1 w miejscowości Lubiewo. Lokal użytkowy z przeznaczeniem mieszkalno – usługowym znajduje się na parterze budynku. Powierzchnia lokalu wynosi 108,46 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Urzędzie Gminy w Lubiewie w biurze nr 4 lub pod numerem telefonu 52 33 493 10 wew.30.