Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Odsłony: 2

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników w Sądzie Rejonowym w Tucholi.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) trwa nabór kandydatów na ławników:

do Sądu Rejonowego w Tucholi – 1 ławnik.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje i druki dokumentów do pobrania na stronie BIP Lubiewo.