Wstępny nabór do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi

informacja przekazana przez PCPR w Tucholi:

WSTĘPNY NABÓR
Zapewniamy:
– dowóz dla osób spoza Tucholi;
– bogaty program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników,
w tym rehabilitacja;
– poradnictwo psychologiczne i socjalne;
– możliwość rozwijania zainteresowań;
– poznanie innych uczestników, integracja i wspólne spędzanie czasu wolnego;
– możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz skorzystania z nauki czynności samoobsługi.
Ośrodek będzie świadczył usługi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających
na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Zapraszamy Państwa, w tym opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością, do
zapoznania się z naszą ofertą naboru.
Aby uczestniczyć w zajęciach w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Tucholi należy
się zgłaszać do kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7- Pani
Anny Toby, tel. (52) 559 20 24 lub głównego specjalisty pracy socjalnej, ul. Świecka 95 (obok stacji
Paliw BP w Rudzkim Moście)– Pani Hanny Zielinskiej, tel. (52) 559 20 11. Osoby te opowiedzą
Państwu o PŚDS w Tucholi oraz powiedzą jakie pozostałe dokumenty trzeba będzie złożyć.
Czekamy na Państwa deklaracje do końca lipca 2020 roku! Można je złożyć osobiście, przesłać na maila lub
tradycyjną drogą pocztową na adres:
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7,89- 500 Tuchola. e-mail:pcprtuchola@wp.pl
Deklaracja uczestnictwa – do pobrania na stronie www.pcprtuchola.pl w zakładce aktualności lub w siedzibie Centrum.