Współpraca Gminy Lubiewo z organizacjami pozarządowymi

Odsłony: 1

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Lubiewo  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.

Projekt programu na 2018 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu.

Czas trwania konsultacji: od 3 października 2017 r. do 25 października 2017 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: ug.szymczak@lubiewo.pl
  • faksu: 52 519 02 14
  • do siedziby Urzędu Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo (wejście boczne do Banku Spółdzielczego)

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubiewo.

Poniżej pliki do pobrania:

NGO 2017 – formularz konsultacji PW

NGO 2017 – projekt programu współpracy