Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu

W związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów od wiatru Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica zarządzeniem numer 18/2022 z dnia 02.07.2022r wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica na terenie następujących leśnictw: Janiagóra, Jeleniagóra, Lnianek. Okresowy zakaz wstępu obowiązuje od dnia 02 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Tereny leśne objęte okresowym zakazem wstępu zostały oznakowane tablicami informacyjnymi o następującej treści: “ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 02.07.2022 r. DO DNIA 31.07.2022 r. Z POWODU KLĘSKI WIATROŁOMÓW” oraz oznaczone na mapie zagrożeń banku danych o lasach: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Zakaz nie dotyczy osób, służb oraz sprzętu używanego do prac związanych z gospodarką leśną, zwalczających pożar oraz ratujących zdrowie i życie ludzi.