Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w gminie Lubiewo w 2022 roku

W 2022 roku Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą:  ” Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w gminie Lubiewo w 2022 roku ” w ramach umowy numer DB22075/OP-zz. Gmina Lubiewo dokonała nasadzeń przy budynku Klubu Seniora w Lubiewie na działce 1144, stanowiącej własność Gminy Lubiewo. Nasadzono rośliny z gatunku: jarząb mączny, hortensja bukietowa, sosna górska, cis pośredni, liliowiec, funkia, miskant chiński. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 8.216,00 zł z czego kwota dofinasowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 4.108,00 zł. Zwiększenie liczby drzew i krzewów  w gminie będzie skutkowało poprawieniem walorów estetycznych i turystycznych gminy oraz warunków przyrodniczych i krajobrazowych wsi. Z uwagi na fakt, iż część gruntów gminy Lubiewo znajduje się na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz w strefie Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego i na obszarach Natura 2000, w gminie Lubiewo przykłada się dużą wagę do ochrony wszystkich walorów przyrodniczych znajdujących się na tym terenie. Wprowadzanie nowych terenów zieleni mobilizuje mieszkańców gminy do szczególnej dbałości o przyrodę w swoim otoczeniu, a ponadto drzewa będą pochłaniały szkodliwe dla ludzi gazy (CO2, SO2, H2S) oraz pyły i metale ciężkie. Obecnie na terenie gminy Lubiewo zdecydowanie poprawia się sytuacja przyrodnicza, ponieważ dzięki wsparciu WFOŚiGW w Toruniu wprowadzanych jest coraz więcej drzew i krzewów. Wsie gminy Lubiewo coraz bardziej zazieleniają się i pięknieją.

                                                                                                        Katarzyna Mrozik