Wójt Gminy Lubiewo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Europejczyk XXI wieku”

Odsłony: 1

 

 

W dniu 26.06.2018 r. Wójt Gminy Lubiewo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Europejczyk XXI wieku” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych  z języka angielskiego i niemieckiego dla 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu i w Lubiewie, w formie zajęć stacjonarnych i  zajęć na platformie e-learningowej. W ramach projektu każdy uczeń otrzyma materiały do zajęć: pendrive, teczkę, notes, długopis wymazywalny, książkę do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Zakupione zostaną również: odtwarzacz DVD, głośniki, zestaw edukacyjny gier językowych, audiobooki.

 

Całkowita wartość projektu wynosi –  124.567,25 zł.

Dofinansowanie wynosi –  118.338,88 zł.

Termin realizacji projektu  01.09.2018-31.08.2019 r.