Wójt Gminy Lubiewo podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych

Lubiewo, 13 stycznia 2022 r.

OŚiR.7145.1.2022.NM

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubiewo podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem.

Lp. Adres

Nr KW

Nr działki

Standard lokalu Wysokość opłat Termin wnoszenia opłat
Ilość i rodzaj pomieszczeń Powierzenie użytkowania lokalu Wyposażenie lokalu w urządzeniu techniczne
1. ul. Wojska Polskiego 16/1

89 – 526 Lubiewo

 

BY1T/00029481/8

 

Samodzielny lokal mieszkalny

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kuchnia

Przedpokój

Łazienka

Pokój nr 1

Pokój nr 2

 

Łączna powierzchnia

 

 

7,10 m2

2,50 m2

2,50 m2

13,20 m2

13,20 m2

 

 

43,10 m2

 

+ przynależna piwnica
o pow.
6,30 m2

Instalacje:

– wod. – kan.

– elektryczna

– gazowa

Stawka za czynsz

7 zł/ m2

 

Stawka za pomieszczenie piwniczne

2,50 zł/ m2

 

Stawka za ogrzewanie gazowe

3,64 zł/ m2

 

Czynsz oraz opłaty płatne do 10 każdego miesiąca

 

Wysokość czynszu ustalona na podstawie:

 

Zarządzenia nr 71/2021 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowej stawki czynszu miesięcznego za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 

Wniosek o wynajęcie lokalu uwzględnionego w wykazie należy złożyć
w terminie  do 4 lutego 2022 r. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89 – 526 Lubiewo.

 

Ogłoszenie wywieszone będzie przez okres 21 dni tj. w terminie
od 13 stycznia 2022 r. do 3 lutego 2022 r.

 

Wywieszono dnia 13 stycznia 2022 r.

Zdjęto dnia ………………………….