Wójt Gminy Lubiewo ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS FM 90D56F

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS FM 90D56F  w formie składania ofert pisemnych. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce aktualności. Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Lubiewie w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r., do godziny 9:00. Więcej informacji dotyczących wymienionego samochodu pożarniczego można uzyskać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 5 lub pod numerem telefonu 52 33 493 10 wew.41, kom. 509 603 936.