Wójt Gminy Lubiewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Lubiewo na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubiewo. Przedmiotem sprzedaży jest lokal nr 2 przy ul. Kościuszki 1 w miejscowości Lubiewo. Lokal użytkowy z przeznaczeniem mieszkalno-usługowym znajduje się na parterze budynku. Powierzchnia lokalu wynosi 108,46 m2. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o przetargu, z którym można się zapoznać na stronie lubiewo.bip.net.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI, Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości. Informacje można uzyskać również w Urzędzie Gminy w Lubiewie w pokoju  nr 4 lub pod numerem telefonu 52 33 493 10 wew. 30, kom. 506 122 942.