Wójt Gminy Lubiewo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal przy ul. Kościuszki 1 w Lubiewie

Wójt Gminy Lubiewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Lubiewo oraz na stronie internetowej w zakładce nieruchomości został zamieszczony na okres 21 dni,
od 8 lutego do 1 marca 2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących
własność gminy. Informacja dotyczy lokalu w budynku dwulokalowym znajdującym się przy ul.
Kościuszki 1 w Lubiewie. Lokal jest przeznaczenia mieszkalno- usługowego i znajduje się na parterze
budynku. Powierzchnia lokalu wynosi 108,46 m2. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lubiewie w pokoju nr. 4 lub pod numerem telefonu 52 33 493 10 wew.30, kom. 509 603 936