Wójt Gminy Lubiewo informuje o możliwości zakupu działek budowlanych położonych w miejscowości Sucha

INFORMACJA

Wójt Gminy Lubiewo informuje o możliwości zakupu działek budowlanych położonych w miejscowości Sucha (tzw. Bieniek):
nr ewid.  97/8 o powierzchni 0,0956 ha
nr ewid. 97/9 o pow. 0,1199 ha

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, pok. nr 4  lub pod nr tel. 52 33 49 310 lub 506 122 942.