Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać na
adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl do dnia 5 maja 2021 r.
Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac,
które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać
będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych
oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w
publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie
internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:
https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

tel. 523497587 lub 604060204

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

link do strony internetowej Konkursu:
https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu