Wniosek o dofinansowanie budowy kolejnych oczyszczalni przydomowych

 

Gmina Lubiewo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy w Lubiewie, biuro nr 11 w terminie do 06.10.2016 r. osobiście lub telefonicznie (tel. 52-3349310 wewn. 18).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi konkursu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może dotyczyć jedynie nieruchomości zlokalizowanych poza zwartą zabudową w  miejscowościach: Bysław, Bysławek, Cierplewo, Klonowo, Sucha, Wielonek, Bruchniewo, Lubiewo, Minikowo, Zamrzenica, Płazowo, Szumiąca, Trutnowo.

Natomiast z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Wełpin, Lubiewice, Teolog i Sokole Kuźnica mogą skorzystać mieszkańcy posesji zlokalizowanych zarówno na terenie zwartej zabudowy jak i poza terenem zabudowanym.