Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie – SUSZA 2019

Komisja musi być najpierw zatwierdzona przez Wojewodę, następnie niezwłocznie przystąpi do szacowania strat w uprawach zbóż jarych, ozimych, kukurydzy, strączkowych. Komisja będzie mogła szacować wyłącznie uprawy na kategorii gleb I i tylko tych, które są jeszcze do zbioru. 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
Na tej stronie należy odszukać swoje działki ewidencyjne, uprawy na tych mapach i sprawdzić czy zaliczają się do kategorii gleb I. (należy otwierać na komputerze).

Wniosek o oszacowanie strat do pobrania tutaj:
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE susza 2019