Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia br. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło ich niemal 606 tys., w województwie kujawsko-pomorskim ponad 31 tys.

Rodzinny kapitał opiekuńczy  nie jest opodatkowany i przysługuje bez względu na dochód rodziny. W jego ramach rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie
i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie wypłacane jest po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł przez dwa lata, w zależności od wyboru rodzica – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przyjmujemy od 1 stycznia drogą elektroniczną przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Do tej pory rodzice
i opiekunowie w całym kraju złożyli blisko 605,7 tys. takich wniosków na około 642,9 tys. dzieci. Najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim, bo 94,5 tys.,
a następnie w województwie śląskim 64,7 tys. Najmniej w województwie opolskim
(13,7 tys.) i lubuskim (15,1 tys.) W województwie kujawsko-pomorskim do ZUS wpłynęło ponad 31,1 tys. wniosków o RKO na ponad 33,2 tys. dzieci. Tylko do 31 października
w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego w całym kraju ZUS wypłacił 3,1 mld zł,
w kujawsko-pomorskim 158,9 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o RKO można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy
9. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia. Złożenie wniosku w tym przedziale czasowym daje gwarancję wypłaty świadczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąca życia.

Jeżeli wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic złoży po ukończeniu przez dziecko
13. miesiąca życia, kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. To oznacza, że łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim