Ważny komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi:

Praca.gov.pl – weryfikacja kont organizacji/reprezentantów organizacji

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaktualizowało serwis www.praca.gov.pl. Wszystkie znajdujące się tam konta organizacji otrzymały status niezweryfikowanego, który nie pozwala na korzystanie z niektórych funkcjonalności portalu. Również należy zweryfikować status reprezentanta organizacji.

Weryfikacja w urzędzie pracy konta organizacji ma na celu potwierdzenie prawa wnioskodawcy do reprezentowania organizacji. Reprezentant wnioskujący o weryfikację konta organizacji uzyskuje status reprezentanta zweryfikowanego i może samodzielnie weryfikować konta pozostałych reprezentantów.

WAŻNE – przy braku weryfikacji nadal możliwe będzie załatwienie spraw, włącznie              z przesłaniem dokumentów.

Od statusu konta zależy, czy reprezentant organizacji (osoba upoważniona do występowania w imieniu podmiotu) będzie miał dostęp do wszystkich dokumentów.

Jeżeli konto organizacji NIE zostanie zweryfikowane, to wszyscy reprezentanci zobaczą metryki dokumentów wysłanych i odebranych przez innych reprezentantów, ale nie będą mieli dostępu do ich treści tj. nie wykonają wizualizacji, nie wyeksportują sprawy itp.

Jeżeli konto organizacji JEST zweryfikowane, ale zalogowany reprezentant organizacji NIE jest reprezentantem zweryfikowanym, to posiada on ograniczony dostęp do dokumentów – może tworzyć nowe sprawy, widzi metryki dokumentów wysłanych i odebranych przez innych reprezentantów, ale nie ma dostępu do ich treści.

Jeżeli konto organizacji JEST zweryfikowane oraz zalogowany reprezentant JEST reprezentantem zweryfikowanym, to reprezentant widzi metryki wszystkich dokumentów, ma dostęp do ich treści.

Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać: praca.gov.pl sekcja FAQ najczęściej zadawane pytania.

 

Weryfikacja konta organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

W celu weryfikacji konta, należy zwrócić się z wnioskiem za pomocą portalu praca.gov.pl: wnioski o usługi i świadczenia z urzędu – pismo do urzędu (PSZ-PU). We wniosku należy podać dane identyfikacyjne organizacji tj. nazwę , NIP, REGON. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentami rejestrowymi (np. CEDiG, KRS).

Można dokonać tego także osobiście w siedzibie naszego urzędu. W przypadku działania reprezentanta organizacji na podstawie pełnomocnictwa należy dokonać weryfikacji osoby do reprezentowania organizacji również osobiście w tutejszym urzędzie wypełniając stosowne oświadczenie (załącznik niniejszej informacji).

Na podstawie wniosku pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi dokona weryfikacji konta organizacji, co jednocześnie będzie uwidocznione w systemie praca.gov.pl.                  W sytuacjach wymagających złożenia dodatkowych dokumentów zostanie podjęty kontakt     z organizacją.

 

wniosek o weryfikację konta (1)