Warsztaty “Odkrywca Dziedzictwa” 26 października 2016r.

Odsłony: 0

Zapraszamy na warsztaty “Odkrywca dziedzictwa”, które odbędą się w Tucholi w dniu 26 października 2016r. Organizatorem jest Fundacja Poniatówka Polska. Zgłoszenia na warsztaty do 19.10.2016r.

Celem warsztatów jest nabycie przez lokalnych liderów umiejętności szacowania zasobów dziedzictwa, w oparciu o zaproponowaną metodę oraz nabycie umiejętności kreatywnego ich wykorzystania. Efektem działania odkrywcy dziedzictwa może być m.in. podniesienie atrakcyjności danej miejscowości, wzrost integracji społecznej, uruchomienie programu edukacyjnego, wykreowanie produktu turystycznego lub lokalnego, optymalizacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego na rozwój lokalny.Projekt jest skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych i liderów działających na obszarach wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego, w tym powiatu tucholskiego. W warsztatach moga wziąć udział osoby zamieszkujące tereny wiejskie lub miasta do 10 tyś. ludności (oraz zgodnie z ankeskem do Regulaminu także osoby z miast powyżej 10 tys. mieszkańców, jeżeli planuja działania skierowane do mieszkańców terenów wiejskich).

Mile widziani:

  • przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji  – uzyskają wiedzę z zakresu realizacji zadań statutowych,
  • sołtysi, ponieważ właśnie fundusze sołeckie są doskonałym źródłem finansowania zadań z zakresu kultury i dziedzictwa wsi,
  • młodzież, gdyż młodzi są odbiorcami spuścizny i wkrótce przejmą pieczę nad zasobami kultury i środowiska,
  • nauczyciele, gdyż mogą wykorzystać pozyskaną wiedzę w innowacyjnych programach edukacyjnych,
  • oczekujemy na osoby z terenów wiejskich oraz osoby z miast, które chcą aktywnie działać na terenach wiejskich.

 

Rekrutacja na terenie powiatu tucholskiego jest prowadzona od 5 do 19 października 2016 r. Przystąpienie do Projektu następuje na podstawie wypełnionej deklaracji uczestnika. Deklarację należy przesłać pocztą na adres biura Fundacji –  ul. Władysława Łokietka 20, 86-010 Koronowo lub skan mailem na adres biuro@poniatowka.pl w terminie rekrutacji (oryginał w takiej sytuacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatu). Uczestnik na wskazany adres mailowy lub telefonicznie, otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania się do projektu.


Aneks-1-do-regulaminu-1.pdf (355 pobrań) Deklaracja_Tuchola_26-X-1.docx (393 pobrania) Regulamin_Tuchola_26_X-1.pdf (356 pobrań) Program_Tuchola_26_X.pdf (381 pobrań)

źródło : http://www.tucholski.pl/news/warsztaty-odkrywca-dziedzictwa—takze-dla-mieszkancow-miast