Wandalizm w Bysławku

W ostatnich dniach nieznani sprawcy uszkodzili wiatę przystankową przy Świetlicy Wiejskiej w Bysławku. Wiata została zamontowana w roku 2020. Z powodu dużej ilości młodzieży szkolnej oczekującej przy Świetlicy na autobusy zakupiono wiatę dłuższą niż standardowe wiaty przystankowe. Jej koszt wyniósł 6150 zł. Od wiaty zostały oderwane blaszane elementy mocujące płyty z tworzyw sztucznych oraz wyrwano, powgniatano i podziurawiono tylną ścianę wiaty. Niestety jesteśmy bezsilni wobec aktów wandalizmy. Powinniśmy mieć odwagę aby reagować kiedy mienie publiczne jest niszczone ponieważ to nasza wspólna własność. Jeżeli ktoś z mieszkańców był świadkiem tego zdarzenia to proszony jest o skontaktowanie się z pracownikiem ds. infrastruktury drogowej biuro nr 1 w Urzędzie Gminy lub poprzez tel. 52 33 493 10 wew.23, e-mail: ug.chmara@lubiewo.pl.