Wakacje dla studentów UTW

Zakończyliśmy czwarty rok funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku Wyższej Szkoły Gospodarski w Bydgoszczy filia w Lubiewie. Zawsze wiedzieliśmy, że jest to bardzo inspirująca forma spędzania wolnego czasu dla osób w tzw. pięknym wieku,  dlatego też cieszymy się, że powstała ona w Gminie Lubiewo, nadal trwa i mamy nadzieję, że będzie się rozwijała.

Studenci podczas całego roku uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu medycyny konwencjonalnej i naturalnej, kosmetologii, turystyki, geografii, historii i kulturoznawstwa, zdrowia czy dietetyki. Ale Uniwersytet to nie tylko wykłady, również możliwość różnego rodzaju wyjazdów, spotkań, warsztatów, z których nasi żacy skrzętnie korzystali. Oprócz tradycyjnych spotkań przedświątecznych, w obecnym roku akademickim, słuchacze UTW skorzystali z wyjazdu do Torunia, gdzie główną atrakcją było zwiedzanie Niewidzialnego Domu. Czym jest Niewidzialny Dom? To miejsce, w którym przez około 40 minut człowiek porusza  się w całkowitych ciemnościach. A wszystko po to, by przekonać się, jak na co dzień funkcjonuje osoba niewidoma. Podobnych miejsc jest tylko pięć na świecie. Niewidzialny Dom jest miejscem niezwykłym, który  pomoże zrozumieć co może czuć osoba niewidoma, a może przede wszystkim docenić jak wielką wartością jest możliwość widzenia. Uczestnicy nie kryli emocji, byli zaskoczeni i zdumieni i jeszcze bardziej uzmysłowili sobie, że można nie widzieć nic, a jednocześnie zobaczyć wszystko nie koniecznie widząc fizycznie. Kolejny etap wycieczki to wizyta w Planetarium na seansie „W poszukiwaniu życia”, mówiący o poszukiwaniu warunków do rozwoju życia w Kosmosie. Seniorzy wyruszyli na Marsa, a potem ku wybranym księżycom Jowisza i Saturna. Zobaczyli narodziny Ziemi i kształtowaniu jej powierzchni, jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych erach, po występowaniu katastrof i masowym wymieraniu gatunków. Na zakończenie poznali nowo odkryte planety poza Układem Słonecznym, z pytaniem czy na nich również odnaleźć można warunki do rozwoju życia.  Na zakończenie zrobiło się bardzo słodko, a sprawiła to wizyta w Muzeum piernika, gdzie po poznaniu tajników wypieku pierników, seniorzy spróbowali własnych sił i sami wypiekli smakowite pierniczki.

Słuchacze UTW mieli również możliwość udziału w wyjazdach na kręgielnię do Tucholi, a także aktywnie uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich.

Wszystkie wyjazdy zorganizowała Gmina Lubiewo i pokryła koszty przejazdów.

Na przedostatnim spotkaniu grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie ,,A co tam” zaprezentowała słuchaczom UTW sztukę ,,Dobrostan” wg scenariusza Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej, która ukazuje, jak bardzo subiektywne może być pojęcie dobrostanu, na który składa się zarówno dobrostan fizyczny jak i psychiczny. Znalezienie równowagi
i optymalnego zrównoważonego stanu utrudnia chęć podporządkowania się wartościom, zasadom i normom postępowania narzucanym przez środowisko w którym wzrastamy
i przebywamy. Bohater od kołyski poddawany presji osiągnięć, obciążony spełnianiem ambicji najbliższego otoczenia, gubi własne ja.

Uroczystość zakończenia IV roku odbyła się 19 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie. Dyplomy ukończenia roku akademickiego wręczył Dziekan UTW Wyższej Szkoły Gospodarski dr Cezary Kościelak. Oprócz gratulacji i życzeń skierowanych do słuchaczy, Pan Dziekan nie szczędził słów pochwały dla samorządu, który, jak określił,  „rozpieszcza” swoich studentów. Filii UTW prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy jest ponad 50 i doświadczenie p. dziekana pozwala na sformułowanie takich wniosków.  Nie zabrakło gratulacji, życzeń, upominków, ale również planów na następny rok akademicki. Zachęcaliśmy słuchaczy do większej aktywności integracyjnej oraz zgłaszania własnych inicjatyw, na które Wójt Gminy Lubiewo przekazała nagrodę finansową na wyjazd integracyjny w dowolne wybrane przez słuchaczy miejsce. W imieniu słuchaczy UTW podziękowania dla p. dziekana złożyła Wioletta Szymczak, podkreślając, że mimo wielu obowiązków już czwarty rok p. dziekan niezawodnie do nas przyjeżdża, przez co czujemy się bardzo docenieni. 

Na zakończenie uroczystości studenci wysłuchali ostatniego w tym semestrze wykładu i udali się na zasłużone wakacje.

Zachęcamy naszych mieszkańców do wstąpienia w zacne szeregi studentów UTW. Jest to wspaniała okazja do spotkania się w gronie przyjaznych osób, zdobycia nowej wiedzy czy pozyskania dodatkowych umiejętności. Słuchaczem UTW WSG może być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby.

Słuchacz UTW WSG dokonuje wpłaty semestralnej, która wynosi 50 zł (opłata na pół roku)
i ma prawo korzystania z 20% zniżki na kursy i warsztaty, które dobrowolnie sobie wybiera.

Rok akademicki UTW WSG trwa dwa semestry. Ruszamy od października i spotykamy się co dwa tygodnie w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

Szanowni kandydaci – serdecznie zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do Uniwersytetu (biuro referatu oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji, tel. 512 864 125).

                                                                                                          Wioletta Szymczak

                                                                                                        Koordynator UTW WSG

    filia w Lubiewie