Wakacje dla studentów UTW

Odsłony: 0

Zakończyliśmy trzeci rok funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku Wyższej Szkoły Gospodarski w Bydgoszczy filia w Lubiewie. Zawsze wiedzieliśmy, że jest to bardzo inspirująca forma spędzania wolnego czasu dla osób w tzw. pięknym wieku,  dlatego też cieszymy się, że powstała ona w Gminie Lubiewo, nadal trwa i mamy nadzieję, że będzie się rozwijała.

Studenci podczas całego roku uczestniczyli w cyklu  wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki, geografii, historii i kulturoznawstwa, zdrowia czy dietetyki. Ale Uniwersytet to nie tylko wykłady, również możliwość różnego rodzaju wyjazdów, spotkań, warsztatów,
z czego nasi żacy skrzętnie korzystali. W obecnym roku akademickim, słuchacze UTW wraz z przedstawicielami władz samorządowych spotkali się przed świętami Bożego Narodzenia. W uroczej atmosferze, przy blasku choinki popłynęły serdeczne życzenia świąteczne. Nowy rok kalendarzowy, słuchacze UTW rozpoczęli bardzo kulturalnie, od wyjazdu do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na spektakl pt. „Komedia Omyłek” Williama Shakespeare’a
w inscenizacji francuskiego reżysera Jeana – Philippe Salerio. Korzystając z pobytu
w Bydgoszczy, zwiedziliśmy również Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
w Bydgoszczy.  Muzeum to jest jedyną placówką muzealną w kraju, która prezentuje historię dyplomacji i rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie. Była to bardzo interesująca wizyta, bo jak się  dowiedzieliśmy od przewodnika, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to jedyna placówka w Polsce i na świecie, zajmująca się gromadzeniem oraz udostępnianiem zbiorów dotyczących polskiej służby zagranicznej oraz historii uchodźstwa polskiego po 1918 roku.

Zima szybko minęła i nasi seniorzy przywitali wiosnę wyjazdem do kina w Świeciu na romantyczną komedię pt. „Kobieta sukcesu” w reżyserii Roberta Wichrowskiego, wg. scenariusza Hanny Węsierskiej. Dzięki akcji „Senior w kinie” zorganizowanej przez kino „WRZOS” nasi seniorzy mieli wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji emeryta. Wszystkie wyjazdy zorganizowała Gmina Lubiewo i pokryła koszty przejazdów.

Uroczystość zakończenia III roku odbyła się 27 czerwca. Uroczystość została poprzedzona bardzo ciekawym, ostatnim w tym roku wykładem poprowadzonym przez Dziekana UTW Wyższej Szkoły Gospodarski dr Cezarego Kościelaka, który na zakończenie wręczył wszystkim studentom oficjalne dyplomy ukończenia roku akademickiego. Z uwagi na fakt, że minął już trzeci rok naszego uniwersytetu, słuchacze, którzy wiernie studiowali przez wszystkie te lata otrzymali dodatkowe listy gratulacyjne.

Uroczystość zakończyliśmy rozmowami i przyśpiewkami do których przygrywał na akordeonie p. Marian Pik. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, ale również planów na następny rok akademicki. Zachęcaliśmy również słuchaczy do większej aktywności integracyjnej oraz zgłaszania własnych inicjatyw, na które Wójt Gminy Lubiewo przekazał nagrodę finansową. na wyjazd integracyjny w dowolne wybrane przez słuchaczy miejsce.

Wakacje trwają, jednak zachęcamy naszych mieszkańców do wstąpienia w zacne szeregi studentów UTW. Jest to wspaniała okazja do spotkania się w gronie przyjaznych osób, zdobycia nowej wiedzy czy pozyskania nowych umiejętności.

Słuchaczem UTW WSG może być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby.

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb.

Słuchacz UTW WSG dokonuje wpłaty semestralnej, która wynosi 50 zł (opłata na pół roku)
i ma prawo korzystania z 20% zniżki na kursy i warsztaty, które dobrowolnie sobie wybiera.

Rok akademicki UTW WSG trwa dwa semestry. Ruszamy od października i spotykamy się co dwa tygodnie w Domu Kultury w Lubiewie.

Szanowni kandydaci – serdecznie zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do Uniwersytetu (biuro referatu oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji w siedzibie Banku Spółdzielczego, tel. 512 864 125).

 

Wioletta Szymczak

Koordynator UTW WSG  filia w Lubiewie

 

.